Kolektory słoneczne

DOTACJE 45% NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w historii Polski, ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej.

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych.
Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Dofinansowanie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych można uzyskać spełniając wymagania przedstawione przez NFOŚiGW. Koszt kredytu zależy od oferty poszczególnych banków.